Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-30 ОТ 11 МАЙ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-30 ОТ 11 МАЙ 2023 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК

ДВ. бр. 45 от 23.05.2023г.

Издадено от Националната здравноосигурителна каса
Обн., ДВ, бр. 45 от 23 май 2023 г.

 

history На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравно-осигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) Надзорният съвет реши:
1. Утвърждава "Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18-годишна възраст в извънболничната помощ".
2. Утвърждава "Изисквания на НЗОК при лечение на дисеминиран лупус еритематодес с болест-модифициращи лекарствени продукти в извънболничната помощ".
3. Възлага на временно изпълняващия длъжността управител на НЗОК всички висящи процедури по утвърждаване на изисквания за диагнози, включени в Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО, да бъдат приключени в тримесечен срок и да бъде докладвано на Надзорния съвет на НЗОК.

history Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18-годишна възраст в извънболничната помощ
1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...