Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > СТАТУТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

СТАТУТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД

ДВ. бр. 45 от 23.05.2023г.

Издаден от Министерството на външните работи. Неразделна част от Устава на Организацията на обединените нации
Обн., ДВ, бр. 45 от 23 май 2023 г.

 

history Член 1
Международният съд, учреден от Устава на Обединените нации като главен съдебен орган на Обединените нации, се образува и работи съгласно разпоредбите на настоящия Статут.

Глава първа.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДА

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...