Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > УСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

УСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

ДВ. бр. 45 от 23.05.2023г.

(Подписан в Сан Франциско на 26.06.1945 г. Влязъл в сила на 24.10.1945 г. В сила за България от 14.12.1955 г. Декларация за приемане на задълженията съгласно Устава на ООН от името на Народна република България от 9.10.1948 г., ре г. в ООН под № 3045/14.12.1955 г. Изм., ратифицирани с Указ № 777 на Президиума на Народното събрание от 21.12.1964 г. - обн., ДВ, бр. 102 от 25.12.1964 г. В сила за България от 31.08.1965 г. Изм., ратифицирано с Указ № 405 на Президиума на Народното събрание от 14.05.1966 г. - обн., ДВ, бр. 40 от 20.05.1966 г. В сила за България от 12.06.1968 г. Изм., ратифицирано с Указ № 1042 на Държавния съвет от 7.05.1973 г. - обн., ДВ, бр. 37 от 11.05.1973 г. В сила за България от 24.09.1973 г.)
Издаден от Министерството на външните работи
Обн., ДВ, бр. 45 от 23 май 2023 г.

 

history НИЕ,
НАРОДИТЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ,
РЕШЕНИ
да избавим идните поколения от бедствията на войната, която два пъти в нашия живот донесе неизразими нещастия на човечеството, и
да потвърдим отново нашата вяра в основните права на човека, в достойнството и ценността на човешката личност, в равноправието на мъжете и жените, както и в равенството на големите и малките нации, и
да създадем условия, при които може да се поддържа справедливостта и да се зачитат задълженията, произтичащи от договорите и от другите източници на международното право, и
да насърчаваме социалния прогрес и подобряваме условията на живот при по-голяма свобода,
И ЗА ТЕЗИ ЦЕЛИ,
да проявяваме търпимост и да живеем задружно в мир един с друг като добри съседи, и
да обединим силите си за поддържане на международния мир и сигурност, и
да осигурим, посредством приемане на принципи и установяване на методи, гарантиращи, че въоръжена сила не ще се използва освен в общ интерес, и
да използваме международните институции за развиване на икономическия и социалния прогрес на всички народи,
РЕШИХМЕ ДА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ.
В съответствие с това нашите съответни правителства чрез представители, събрани в град Сан Франциско, след като представиха своите пълномощия, намерени за редовни, приеха настоящия Устав на Организацията на обединените нации и с това учредяват международна организация под наименованието "Обединени нации".

Глава първа.
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...