Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ЗАПОВЕД № ЗМФ-548 ОТ 4 АВГУСТ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ПО ЧЛ. 189, Т. 1, БУКВА "А" ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК SA.104266 (2022/N) - БЪЛГАРИЯ ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК СЪГЛАСНО ЧЛ. 184 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 189 ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - СХЕМА ЗА РЕГИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2027 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-548 ОТ 4 АВГУСТ 2023 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ПО ЧЛ. 189, Т. 1, БУКВА "А" ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК SA.104266 (2022/N) - БЪЛГАРИЯ ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК СЪГЛАСНО ЧЛ. 184 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 189 ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - СХЕМА ЗА РЕГИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2027 г.

ДВ. бр. 74 от 29.08.2023г.

Издадена от министъра на финансите
Обн., ДВ, бр. 74 от 29 август 2023 г.

 

history На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 189, т. 1, буква "а" от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам:
Образец на формуляр по чл. 189, т. 1, буква "а" от Закона за корпоративното подоходно облагане за кандидатстване за държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък SA.104266 (2022/N) - България Преотстъпване на корпоративен данък съгласно чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане - схема за регионална помощ за периода 2022 - 2027 г., съгласно приложението.
На основание чл. 7, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облаганезаповедта и приложението към нея да се обнародват в "Държавен вестник".

history Извадка от Неофициален раздел бр. 74 от 29.08.2023 г. на ДВ

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...