Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > РЕШЕНИЕ № 578 ОТ 25 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА "БЛОК 1-26 ХАН ТЕРВЕЛ", РАЗПОЛОЖЕНА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ, И ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЧРЕЗ КОНКУРС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

РЕШЕНИЕ № 578 ОТ 25 АВГУСТ 2023 г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА "БЛОК 1-26 ХАН ТЕРВЕЛ", РАЗПОЛОЖЕНА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ, И ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЧРЕЗ КОНКУРС

ДВ. бр. 75 от 01.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 75 от 1 септември 2023 г.

 

history На основание чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 23а, чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 1 и 3 от Закона за подземните богатства и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 2, т. 2 и чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 42 на Министерския съвет от 2023 г., и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...