Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2023 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ И ЗА КОМПЕНСАЦИИ НА ПОВИШЕНИТЕ ЦЕНИ НА ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ, ФУРАЖИ, ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ГОРИВА И ТОРОВЕ И ПО МЕРКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕТЪРПЕНИ ЩЕТИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ СЪБИТИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 31 АВГУСТ 2023 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2023 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ И ЗА КОМПЕНСАЦИИ НА ПОВИШЕНИТЕ ЦЕНИ НА ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ, ФУРАЖИ, ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ГОРИВА И ТОРОВЕ И ПО МЕРКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕТЪРПЕНИ ЩЕТИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ СЪБИТИЯ

ДВ. бр. 76 от 05.09.2023г.

В сила от 05.09.2023 г.
Обн., ДВ, бр. 76 от 5 септември 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 170 000 000 лв. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2023 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове и по мерки за компенсиране на претърпени щети от неблагоприятни климатични събития.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 8.1 - 150 000 000 лв., и т. 8.2 - 20 000 000 лв. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...