Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 31 АВГУСТ 2023 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 г.

ДВ. бр. 76 от 05.09.2023г.

В сила от 01.08.2023 г.
Обн., ДВ, бр. 76 от 5 септември 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. в размер 75 000 000 лв. за увеличаване на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на отбраната считано от 1 август 2023 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по бюджета на Министерството на отбраната, както следва:
1. разходи в размер 72 600 000 лв. за Министерството на отбраната;
2. трансфер в размер 2 400 000 лв. чрез бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши военни училища.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 4.5 в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...