Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 г.

ДВ. бр. 76 от 05.09.2023г.

В сила от 01.08.2023 г.
Обн., ДВ, бр. 76 от 5 септември 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 150 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г. за увеличаване на основните заплати на персонала в системата на Министерството на вътрешните работи считано от 1 август 2023 г. с 10 на сто, както и допълнително увеличение със 100 лв. на основните възнаграждения на служителите, заемащи длъжности по т. 2 - 13 и 15 от приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, издадена от министъра на вътрешните работи, включително за други плащания за персонала (за време на разположение; за специфични служебни дейности и условия за работа; за постигнати резултати; за облекло; за порцион и пътни пари по време на платен годишен отпуск), както следва:
1. увеличение с 10 на сто на основните заплати на персонала, както и допълнително увеличение със 100 лв. на основните възнаграждения на служителите, заемащи длъжности по т. 2 - 13 и 15 от приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. - със сумата 86 000 000 лв.;
2. увеличение на допълнителното възнаграждение за време на разположение от 0,35 лв. на час на 0,50 лв. на час със сумата 500 000 лв.;
3. увеличение на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи (оперативни, издирвателни и др.), като базата за определяне се увеличи от 50 на сто (190 лв.) на 100 на сто (380 лв.) от утвърдената със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за МВР - със сумата 24 000 000 лв.;
4. увеличение на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) в служебната дейност - от 280 лв./год. за държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи на 780 лв./год., от 220 лв./год. за държавни служители по Закона за държавния служител и лицата, работещи по трудово правоотношение, на 610 лв./год. - със сумата 15 000 000 лв.;
5. увеличение на сумата за облекло за неносещите униформа държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи от 400 лв. на 800 лв. - със сумата 7 000 000 лв.;
6. увеличение на левовата равностойност на храна (порцион) от 120 лв. на 200 лв. - със сумата 14 000 000 лв.;
7. увеличение на размера на допълнителното възнаграждение при специфични условия за работа с микроскоп и/или видеодисплей от 4 лв. на 10 лв. - със сумата 500 000 лв.;
8. увеличение на размера на пътните пари по време на платен годишен отпуск от 35 лв. на 120 лв. - със сумата 3 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 9.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...