Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2023 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2023 г.

ДВ. бр. 78 от 12.09.2023г.

В сила от 12.09.2023 г.
Обн., ДВ, бр. 78 от 12 септември 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) По бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г. да се възстановят средства в размер 1 159 000 лв. от сметката за чужди средства по чл. 3, ал. 3 от Постановление № 492 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2022 г.; доп., бр. 17 и 35 от 2023 г.).
(2) Министърът на енергетиката да извърши по бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г. произтичащите от ал. 1 промени в разходите и бюджетното взаимоотношение с централния бюджет и да уведоми министъра на финансите.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...