По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 55 от 25 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 10 от 31 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 39 от 12 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 82 от 21 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 7 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 110 от 29 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда придобиването и загубването на адвокатски права, упражняването и организацията на адвокатската професия, както и учредяването и прекратяването на адвокатски сдружения.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...