Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, РАЗРЕШЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, РАЗРЕШЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 46 от 19.05.2020г.

Обн., ДВ, бр. 115 от 10 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 40 от 16 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 8 от 29 януари 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 19 май 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се определят:
1. наименованията, определенията и означенията на разрешените за използване единици за измерване;
2. правилата за изразяване и обявяване на резултатите от измерване.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...