Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ДВ. бр. 77 от 08.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 8 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 17 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 12 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 96 от 2 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 31 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 11 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 19 май 2020 г., изм., ДВ, бр. 67 от 13 август 2021 г., отм., ДВ, бр. 56 от 19 юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 70 от 30 август 2022 г., изм., ДВ, бр. 77 от 8 септември 2023 г.

 

history Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 169 от 14 юли 2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта, ДВ, бр. 56 от 19 юли 2022 г., в сила от 01.09.2022 г.
Възстановено действие. Виж Постановление № 258 от 26 август 2022 г. за изменение и отменяне на нормативни актове на Министерския съвет, ДВ, бр. 70 от 30 август 2022 г., в сила от 31.08.2022 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...