Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 9 от 02.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 2 април 1968 г., попр., ДВ, бр. 29 от 12 април 1968 г., изм., ДВ, бр. 92 от 28 ноември 1969 г., изм., ДВ, бр. 26 от 30 март 1973 г., изм., ДВ, бр. 27 от 3 април 1973 г., изм., ДВ, бр. 89 от 15 ноември 1974 г., изм., ДВ, бр. 95 от 12 декември 1975 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 1977 г., изм., ДВ, бр. 54 от 11 юли 1978 г., изм., ДВ, бр. 89 от 9 ноември 1979 г., изм., ДВ, бр. 28 от 9 април 1982 г., попр., ДВ, бр. 31 от 20 април 1982 г., изм., ДВ, бр. 44 от 5 юни 1984 г., изм., ДВ, бр. 41 от 28 май 1985 г., изм., ДВ, бр. 79 от 11 октомври 1985 г., попр., ДВ, бр. 80 от 15 октомври 1985 г., изм., ДВ, бр. 89 от 18 ноември 1986 г., попр., ДВ, бр. 90 от 21 ноември 1986 г., изм., ДВ, бр. 37 от 16 май 1989 г., изм., ДВ, бр. 91 от 24 ноември 1989 г., изм., ДВ, бр. 99 от 22 декември 1989 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2 февруари 1990 г., изм., ДВ, бр. 31 от 17 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 81 от 9 октомври 1990 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 1991 г., изм., ДВ, бр. 86 от 18 октомври 1991 г., попр., ДВ, бр. 90 от 1 ноември 1991 г., изм., ДВ, бр. 105 от 19 декември 1991 г., доп., ДВ, бр. 54 от 3 юли 1992 г., изм., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 1993 г., изм., ДВ, бр. 50 от 1 юни 1995 г., изм., ДВ, бр. 97 от 3 ноември 1995 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 ноември 1995 г., изм., ДВ, бр. 107 от 17 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 62 от 5 август 1997 г., изм., ДВ, бр. 85 от 26 септември 1997 г., изм., ДВ, бр. 120 от 16 декември 1997 г., доп., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 юли 1998 г., доп., ДВ, бр. 132 от 10 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 7 от 26 януари 1999 г., изм., ДВ, бр. 51 от 4 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 51 от 23 юни 2000 г., изм., ДВ, бр. 98 от 1 декември 2000 г., доп., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 101 от 23 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 92 от 27 септември 2002 г., изм., ДВ, бр. 26 от 30 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 ноември 2004 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 38 от 11 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 85 от 23 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 89 от 6 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 94 от 16 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 19 от 22 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 26 от 6 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., доп., ДВ, бр. 19 от 6 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 61 от 9 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 31 март 2015 г., доп., ДВ, бр. 41 от 5 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 26 септември 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., доп., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 47 от 21 юни 2016 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., доп., ДВ, бр. 54 от 5 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 19 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 55 от 3 юли 2018 г., доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 22 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 14 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., доп., ДВ, бр. 88 от 13 октомври 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 108 от 22 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2021 г.
ОБЩА ЧАСТ

 

Глава първа.
ЗАДАЧА И ПРЕДЕЛИ НА ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

Раздел I.
Задача на Наказателния кодекс

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...