Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 9 от 02.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 2 април 1968 г., попр., ДВ, бр. 29 от 12 април 1968 г., изм., ДВ, бр. 92 от 28 ноември 1969 г., изм., ДВ, бр. 26 от 30 март 1973 г., изм., ДВ, бр. 27 от 3 април 1973 г., изм., ДВ, бр. 89 от 15 ноември 1974 г., изм., ДВ, бр. 95 от 12 декември 1975 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 1977 г., изм., ДВ, бр. 54 от 11 юли 1978 г., изм., ДВ, бр. 89 от 9 ноември 1979 г., изм., ДВ, бр. 28 от 9 април 1982 г., попр., ДВ, бр. 31 от 20 април 1982 г., изм., ДВ, бр. 44 от 5 юни 1984 г., изм., ДВ, бр. 41 от 28 май 1985 г., изм., ДВ, бр. 79 от 11 октомври 1985 г., попр., ДВ, бр. 80 от 15 октомври 1985 г., изм., ДВ, бр. 89 от 18 ноември 1986 г., попр., ДВ, бр. 90 от 21 ноември 1986 г., изм., ДВ, бр. 37 от 16 май 1989 г., изм., ДВ, бр. 91 от 24 ноември 1989 г., изм., ДВ, бр. 99 от 22 декември 1989 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2 февруари 1990 г., изм., ДВ, бр. 31 от 17 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 81 от 9 октомври 1990 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 1991 г., изм., ДВ, бр. 86 от 18 октомври 1991 г., попр., ДВ, бр. 90 от 1 ноември 1991 г., изм., ДВ, бр. 105 от 19 декември 1991 г., доп., ДВ, бр. 54 от 3 юли 1992 г., изм., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 1993 г., изм., ДВ, бр. 50 от 1 юни 1995 г., изм., ДВ, бр. 97 от 3 ноември 1995 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 ноември 1995 г., изм., ДВ, бр. 107 от 17 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 62 от 5 август 1997 г., изм., ДВ, бр. 85 от 26 септември 1997 г., изм., ДВ, бр. 120 от 16 декември 1997 г., доп., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 юли 1998 г., доп., ДВ, бр. 132 от 10 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 7 от 26 януари 1999 г., изм., ДВ, бр. 51 от 4 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 51 от 23 юни 2000 г., изм., ДВ, бр. 98 от 1 декември 2000 г., доп., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 101 от 23 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 92 от 27 септември 2002 г., изм., ДВ, бр. 26 от 30 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 ноември 2004 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 38 от 11 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 85 от 23 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 89 от 6 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 94 от 16 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 19 от 22 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 26 от 6 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., доп., ДВ, бр. 19 от 6 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 61 от 9 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 31 март 2015 г., доп., ДВ, бр. 41 от 5 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 26 септември 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., доп., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 47 от 21 юни 2016 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., доп., ДВ, бр. 54 от 5 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 19 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 55 от 3 юли 2018 г., доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 22 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 14 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., доп., ДВ, бр. 88 от 13 октомври 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 108 от 22 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2021 г.
ОБЩА ЧАСТ

 

Глава първа.
ЗАДАЧА И ПРЕДЕЛИ НА ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

Раздел I.
Задача на Наказателния кодексИзлизане от печат:
Mесец април 2023 г.
1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя

2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!


Обем на книгата:

Около 700 страници

Онлайн издание:
Съдържа както всички въпроси и отговори от книгата, така и над 400 допълнителни казуса. Ползва се през през линк за достъп, който ще получите към книгата.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...