Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове - отменени > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № ІЗ-547 ОТ 11 МАРТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛНА КУРИЕРСКА СЛУЖБА" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННА ПОЩЕНСКА СВРЪЗКА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕЖИМ "ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ" ИЛИ "ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ № Із-547 ОТ 11 МАРТ 2013 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛНА КУРИЕРСКА СЛУЖБА" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННА ПОЩЕНСКА СВРЪЗКА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕЖИМ "ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ" ИЛИ "ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА"

ДВ. бр. 45 от 23.05.2023г.

Обн., ДВ, бр. 29 от 22 март 2013 г., отм., ДВ, бр. 45 от 23 Май 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят условията и редът за дейността на дирекция "Специална куриерска служба" (ДСКС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) по приемане, сортиране, описване, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, при бедствия и осигуряване на военна пощенска свръзка при "военно положение" или "положение на война".
(2) За осъществяване на дейността по ал. 1 ДСКС - МВР взаимодейства с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Министерството на отбраната (МО) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...