По вид документ > Нормативни актове - отменени > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 19 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ ЧАСТИЧНО ИЛИ НАПЪЛНО ДЕХИДРАТИРАНИ МЛЕКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 на Министерския съвет от 19 януари 2004 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ ЧАСТИЧНО ИЛИ НАПЪЛНО ДЕХИДРАТИРАНИ МЛЕКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

ДВ. бр. 35 от 27.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 8 от 30 януари 2004 г., отм., ДВ, бр. 35 от 27 Април 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Член единствен. Приема Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...