Най-четени документи в Експертис

Коригиране на грешки

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор
В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Български законник", Христо ДОСЕВ – регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел не извършва стопанска дейност. Дейността му се изразява в предоставяне на социални услуги. Юридич...

Получаване на авансово плащане, преди да е възникнало данъчно събитие

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Български законник", Христо ДОСЕВ – д.е.с. отговаря на следния въпрос: Въпрос: На 22.12.2017 г. имаме получен авансов превод от наш румънски контрагент в размер на 5000 евро. Трябва ли да издам фактура за този аванс и тази...

Уволнение на майка с двегодишно дете поради неявяване на работа

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
В бр. 30 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Въпрос: След майчинството служителка ползва полагащите се дни платен годишен отпуск за времето на майчинство и след това вече една седмица не...

Удостоверяване на правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

Отговаря Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
В бр. 28 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Какъв документ е необходимо да представи на работодателя служител, който ще се пенсионира при условията на чл. 68а, а...

Отпуск по допълнителен трудов договор

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
В бр. 30 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Работих 2 години и 3 месеца по трудов договор по чл. 114 от КТ на 3 часа. За това време имам внесени осигуровки за 6 месеца по Декла...

Използване на фирмен актив както за икономическата дейност на ЕООД, така и за лични нужди на неговия управител

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: ЕООД регистрирано по ЗДДС е закупило през месец 12.2017 г. лек автомобил. С него управителят на фирмата (няма друг персо...

Облагане с ДДС на комисионно възнаграждение

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Български законник", Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българска фирма А, регистрирана по ЗДДС, получава комисионна от китайска фирма, за извършена услуга, свързване с клиент от Българ...

Внасяне на осигурителни вноски от управител на сдружение – клуб за спортни танци

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Новорегистрирано сдружение – клуб за спортни танци, започва дейност. Сдружението е регистрирано в частна полза и ще има и стопанска дейн...

Условията и редът за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Министърът на отбраната е издал Наредба № Н-18/20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при п...

Отчитане на извършени разходи, които се възстановяват от други лица

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, отдава под наем складове. Необходимо е да се асфалтира между складовата площ (об...

Отписване на починали животни

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: ЕТ, регистрирано по ЗДДС, отглежда коне в собствена конна база. През 2017 г. има починали от старост два броя коне и имаме ...

Прехвърляне на товарен автомобил от лизингодател на трето лице

Отговаря Иван СИМОВ - д.е.с.
В бр. 32 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Иван СИМОВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Сключен е договор за финансов лизинг на товарен автомобил от 2013 г. с първоначална вноска и финансирана част за 60 месеца. Лизинговата компания ...

Отчитане на приходи от извършване на независима икономическа дейност като ресторант

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
В бр. 32 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Сдружението с нестопанска цел с общественополезна дейност (възложител) като наемател на недвижим имот сключва договор с ООД (изпълн...

ДДС при продажба на автомобил

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист
В бр. 32 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Милена КИРИЛОВА - юрист, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружеството има закупен лек автомобил преди 3 години, за който не е ползвано ДДС, тъй като фактурата е издадена на база чл. 50 от ЗДДС. Автом...

Доставка на услуга за организиране на фирмено мероприятие

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
В бр. 32 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, трябва да проведе организиране на тиймбилдинг и ски обучение на румънска фирма, регистр...

Възнаграждение на адвокат

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Съдружник в адвокатско дружество, регистрирано по ЗЗД, иска да получава възнаграждение от дружеството в качеството си на адвокат. По как...

Възнаграждение на адвокат

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Съдружник в адвокатско дружество, регистрирано по ЗЗД, иска да получава възнаграждение от дружеството в качеството си на адвокат. По как...

Кога търговската отстъпка се включва и кога не се включва в данъчната основа по ЗДДС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
В бр. 35 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Получихме фактура от ЕС - Германия, за доставка на хранителни стоки на стойност 1200,00 евро. Отдолу под цената е посочено, че ако...

Данъчен кредит за разходите, свързани с недвижим имот

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - главен експерт по приходите в НАП
В бр. 35 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Ганка ПЕТРОВА - главен експерт по приходите в НАП, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Имаме дружество, което отдава имот под наем, досега винаги на юридическо лице. За покупката на имота не е ползвано ...

Здравно осигуряване при работа по граждански договор

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване
В бр. 35 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Бих желала да разгледате хипотезата пенсионер, но лицето не е СОЛ, има хонорари от други извънтрудови пр...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...