РЕКЛАМА  
Рекламирайте пред аудитория от професионалисти

За последните 4 години, сайтовете на Издателска група "Български законник" отчетоха милиони прегледани материала, предимно от професионалисти - счетоводители, юристи, управители. Aко това е целевата група, пред която желаете да се представите, рекламата в нашите издания е една от най-ефективните начини за да го постигнете.

Данни на Google Analytics:

Български законник
zakonnik.bg

Прегледани материали:
3 031 055

Посещения на сайта:
1 633 359

Потребители:
914 258
Експертис
ekspertis.bg

Прегледани материали:
1 176 994

Посещения на сайта:
574 952

Потребители:
340 724


За контакт:
Отдел "Реклама"
тел.: 02 / 980 35 61
имейл: reklama@zakonnik.bg

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...