Показване на 1 до 29 от общо 29 документа

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗГОТВЯНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТРУДОВА КНИЖКА

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 8-ГОДИШНА ВЪРЗАСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ВЪВ ВРЪЗКА С ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОТКЪСВАНЕ ОТ РАБОТА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСКИ ПОРАДИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ ДО ДВЕ ГОДИНИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ НА ЧАСТ ОТ ПОЛАГАЩИЯ СЕ НА ДРУГИЯ РОДИТЕЛ НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 8-ГОДИШНА ВЪРЗАСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР НА ОБЩИ ОСНОВАНИЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ СТРАНИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР С ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР СРЕЩУ УГОВОРЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР (ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ) ЗА НАДОМНА РАБОТА

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ЕДИН ДЕН ПО ЧЛ. 114А ОТ КТ

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ

ПРОЦЕДУРА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ЗА СКЛЮЧЕН (ИЗМЕНЕН, ПРЕКРАТЕН) ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...