Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Показване на 1 до 30 от общо 30 документа

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗГОТВЯНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТРУДОВА КНИЖКА

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 8-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ВЪВ ВРЪЗКА С ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОТКЪСВАНЕ ОТ РАБОТА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСКИ ПОРАДИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ИЛИ НЕПЛАТЕН ОТПУСК ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА БЕЗ ИСКАНЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ ДО ДВЕ ГОДИНИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ НА ЧАСТ ОТ ПОЛАГАЩИЯ СЕ НА ДРУГИЯ РОДИТЕЛ НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 8-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР НА ОБЩИ ОСНОВАНИЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ СТРАНИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР С ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР С ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР СРЕЩУ УГОВОРЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР (ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ) ЗА НАДОМНА РАБОТА

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ДИСТАНЦИОННА РАБОТА)

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ. 114А ОТ КТ ЗА РАБОТА ПРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИ ДНИ ОТ МЕСЕЦА

ПРОЦЕДУРА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ

ПРОЦЕДУРА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ЗА СКЛЮЧЕН (ИЗМЕНЕН, ПРЕКРАТЕН) ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...