Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Показване на 1 до 15 от общо 15 документа

АКТ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ И ПРОМЕНИТЕ В УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ

ДОГОВОР МЕЖДУ КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ (ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ) И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА РУМЪНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ АКТА ОТНОСНО УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ И ПРОМЕНИТЕ В УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ I: СПИСЪК НА КОНВЕНЦИИТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ СТАВАТ СТРАНИ ПРИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО (ПО ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3 НА ПРОТОКОЛА)

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ II: СПИСЪК НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН, КАКТО СА ИНТЕГРИРАНИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В АКТОВЕТЕ, КОИТО СЕ ОСНОВАВАТ НА ТЯХ ИЛИ КОИТО ПО ДРУГ НАЧИН СА СВЪРЗАНИ С ТЯХ, КОИТО РАЗПОРЕДБИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И СЕ ПРИЛАГАТ В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, СЧИТАНО ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО (ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 НА ПРОТОКОЛА)

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ III: СПИСЪК ПО ЧЛЕН 16 НА ПРОТОКОЛА: ПРОМЕНИ В АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ IV: СПИСЪК ПО ЧЛЕН 17 НА ПРОТОКОЛА: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ IХ: ПОЕТИ СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ОТ РУМЪНИЯ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА 14 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. (ПО ЧЛЕН 39 НА ПРОТОКОЛА)

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ V: СПИСЪК ПО ЧЛЕН 18 НА ПРОТОКОЛА: ДРУГИ ПОСТОЯННИ РАЗПОРЕДБИ; ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ VI: СПИСЪК ПО ЧЛЕН 20 НА ПРОТОКОЛА: ПРЕХОДНИ МЕРКИ, БЪЛГАРИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ VII: СПИСЪК ПО ЧЛЕН 20 НА ПРОТОКОЛА : ПРЕХОДНИ МЕРКИ, РУМЪНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ A КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПО ЧЛЕН 34 НА ПРОТОКОЛА)

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА ИРАК, ОТ ДРУГА СТРАНА

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...