Показване на 1 до 21 от общо 21 документа

УКАЗ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА

УКАЗ ЗА ТЕАТРИТЕ

УКАЗ № 100 ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ

УКАЗ № 1094 ЗА ДУХОВНОТО СТИМУЛИРАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УКАЗ № 1138 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИНЕН СЛЕСТВЕН АПАРАТ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

УКАЗ № 1241 ЗА УРЕЖДАНЕ РЕДОВНАТА ВОЕННА СЛУЖБА НА МЛАДЕЖИТЕ, ПОСТЪПИЛИ НА РАБОТА В ГЕОЛОЖКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ И ДОБИВА НА НЕФТ И ГАЗ, КАКТО И В ПРОУЧВАНИЯТА НА ДОБРУДЖАНСКИЯ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН

УКАЗ № 1367 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДАВАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

УКАЗ № 147 ОТ 27.01.1975 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВОЙСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

УКАЗ № 1496 ЗА УЧАСТИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

УКАЗ № 1979 ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ

УКАЗ № 2066 ЗА ДАВАНЕ НА ДОБАВКА КЪМ ПЕНСИИТЕ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944-1945 Г.

УКАЗ № 2227 ЗА ДИСЦИПЛИНАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ

УКАЗ № 244 ОТ 07.12.2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА И ГЕН.-ЛЕЙТ. (О.З.) АТАНАС НИКОЛОВ САМАНДОВ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 2 ОТ 2106 Г.)

УКАЗ № 2472 ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

УКАЗ № 265 ЗА ВЗАИМНО ОСИГУРЯВАНЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

УКАЗ № 2772 ЗА ПАСПОРТИТЕ И АДРЕСНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УКАЗ № 520 ЗА ПРАВОТО НА УБЕЖИЩЕ

УКАЗ № 56 ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ОТМЕНЕН

УКАЗ № 62 ОТ 25.01.2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

УКАЗ № 82 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

УКАЗ № 9 ЗА РАБОТАТА НА РЪКОВОДНИЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...