Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Показване на 1 до 12 от общо 12 документа

Данък за придобиване по възмезден начин

Данъци по ЗМДТ за амортизирана сграда

Данъчно третиране на прехвърлянето на вземане от кредитор на трето лице

Доход придобит от отдаване на стаи за гости

Новите данъчни преференции за превозните средства

Обжалване на данъчно задължение по ЗМДТ

Облагане с данък върху превозните средства при промяна на седалището на предприятието

Определяне основата на данъка върху наследствата

Освобождаване от плащане на такса за битови отпадъци

Попълване на декларацията по чл. 14 ЗМДТ за недвижими имоти в режим на съсобственост

Промени в Закона за местните данъци и такси за 2014 г.

Промени в Закона за местните данъци и такси за 2014 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...