Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Показване на 1 до 40 от общо 269 документа

Авансов данък за наем на местно физическо лице за четвъртото тримесечие

Ангажименти по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд по европейските норми

База за изчисляване на обезщетението по чл. 224 от КТ

База за изчисляване на платен годишен отпуск и възнаграждение за първите три дни от временната неработоспособност

Болничен по време на срочен трудов договор

В кои случаи се назначава управител или контрольор на предприятие

Важни промени в Кодекса на труда

Взаимоотношенията на туроператора с екскурзоводите

Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата

Видове срочни трудови договори и тяхното превръщане в безсрочни

Влизане в сила на трудовия договор

Връзка между колективните и индивидуалните трудови договори

Връчване на заповед за дисциплинарно наказание

Въвеждане на непълно работно време

Възнаграждение за времето на отпуските по чл. 157 от КТ

Възнаграждение за неотработени часове при сумарно отчитане

Възнаграждение за първите 3 дни болнични

Възнаграждение при работа на половин щатна бройка

Възстановяване на незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител

Вътрешни правила за работната заплата

Вътрешно заместване или съвместителство

График за работа през почивни дни

Данъчно облагане и осигурителни вноски върху обезщетения при уволнение

Данъчно третиране на разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Договор за обучение по време на работа

Документиране на изгубено по давност право на отпуск

Допълнителен срочен трудов договор

Допълнителен трудов договор при втора категория труд

Допълнителни разходи за храна за всеки пропътуван километър

Допълнително възнаграждение за положен нощен труд

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на работещ пенсионер

Допълнително възнаграждение на служител по ПМС № 66

Допълнително възнаграждение по срочен договор

Допълнително възнаграждение по чл. 114 от КТ

Допълнително възнаграждение при договор по чл. 114 от КТ

Допълнително възнаграждение при повторно назначаване при същия работодател

Допълнително заплащане за работа на график

Допълнително споразумение при промяна на длъжностната характеристика

Допълнителното възнаграждение, включено в основното

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...