Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024

Показване на 1 до 19 от общо 19 документа

Административни производства по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Актуална практика на Върховния административен съд по казуси от областта на обществените поръчки

Изтичане на поискан от възложителя и предложен от изпълнителя междинен срок

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОП

Кратък коментар на Закона за обществените поръчки

Ликвидация на търговско дружество - правни и данъчни аспекти

Нарушение на чл. 43 от ЗОП

Новият Закон за обществените поръчки предвижда промени в производството по обжалване пред КЗК

Определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка

Определяне срока на валидност на офертите при възлагане на обществени поръчки

Отново за т.нар. запазени поръчки

Правила за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява

Предоставяне на безвъзмездна помощ за внедряване на иновации от български предприятия

Предоставяне на безвъзмездна помощ за подобряване на производствения капацитет на предприятията

Промени в ЗОП през 2019 г. Използване на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки

Процедурата “пряко договаряне” за възлагане на услуги по Приложение № 2 към ЗОП

Разработването на документация за обществена поръчка - правна услуга или не

Сключване и изменение на договор за обществена поръчка

Участие на организации на хора с увреждания в процедури по възлагане на обществени поръчки

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...