Показване на 1 до 9 от общо 9 документа

Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

Новите правила в производствата по издаването на удостоверителни документи по реда на ЗАДС

Някои акценти в Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

Поредно изменение на ЗАДС и на ЗДДС

Преглед на последните изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Преглед на промените в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове във връзка с търговията с нефтени продукти

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промени в режима на регулиране на акцизните стоки

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...