Показване на 1 до 40 от общо 45 документа

Внасяне на осигурителни вноски за цялото или част от времето на обучение

Времето за бременност, раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осиновителки, се признава за трудов стаж

ДДС при продажба от ЧСИ

Договор за управление и контрол

Доказване на трудов стаж при изгубена трудова книжка

Допълнително материално стимулиране на работниците или служителите

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка

Зачитане на трудов стаж, положен в чужбина

Зачитане на учителски стаж

Здравни осигуровки на безработно лице, регистрирано в бюрото по труда

Здравно осигуряване на ученици и студенти

Минимален стаж при обезщетение за бременност и раждане

Намаляване размера на пенсията при ранно пенсиониране

Определяне на осигурителен доход и осигурителни вноски

Определяне размера на пенсия за трудова дейност

Осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице

Осигурителноправен режим на доходите от граждански договори

Осигуряване на български гражданин, работещ в Дания

Осигуряване на ЕТ

Осигуряване на пенсионер

Осигуряване на собственик на ЕООД

Осигуряване на собственик на ЕООД

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Осигуряване на съдружник, работещ по ДУК

Осигуряване на управител на търговско дружество

Осигуряване на управители в ООД и деклариране на доходите

Осигуряване на чуждите граждани, сключили ДУК

Осигуряване общо заболяване и майчинство, прекратено през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане

Осигуряване по граждански договор при няколко възложителя

Осигуряване при трудова дейност за различни работодатели в две държави членки

Осигуряването през 2019 г.

Отпуск на бащата за отглеждане на новородено дете

Полагане на личен труд от съдружник в дружество

Попълване на Декларация образец № 1

Право на ранно пенсиониране

Право на ранно пенсиониране

Прекратяване на ТД с учител

Прекратяване на трудов договор при смърт на работника

Прекратяване на трудов договор с лице, придобило право на пенсия

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...