Показване на 1 до 40 от общо 70 документа

Внасяне на осигурителни вноски за цялото или част от времето на обучение

Времето за бременност, раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осиновителки, се признава за трудов стаж

ДДС при продажба от ЧСИ

Договор за управление и контрол

Договор на управител на ЕООД

Доказване на трудов стаж при изгубена трудова книжка

Допълнително материално стимулиране на работниците или служителите

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка

Зачитане на трудов стаж, положен в чужбина

Зачитане на учителски стаж

Здравни осигуровки на безработно лице, регистрирано в бюрото по труда

Здравно осигуряване на ученици и студенти

Изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Изплащане на обезщетение по чл. 50 от КСО

Минимален стаж при обезщетение за бременност и раждане

Намаляване размера на пенсията при ранно пенсиониране

Няма пречка собственикът на ЕООД да полага личен труд в него извън задълженията си по управление на дружеството

Обезщетение за временна неработоспособност

Обезщетение при придобиване на право на пенсия от учител

Определяне на индивидуален коефициент за пенсия

Определяне на окончателен осигурителен доход на самоосигуряващо се лице - пенсионер

Определяне на осигурителен доход и осигурителни вноски

Определяне размера на пенсия за трудова дейност

Осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице

Осигурителноправен режим на доходите от граждански договори

Осигуряване в Професионален пенсионен фонд

Осигуряване на български гражданин, работещ в Дания

Осигуряване на ЕТ

Осигуряване на лице, работещо в чужбина и в страната

Осигуряване на пенсионер

Осигуряване на собственик на ЕООД

Осигуряване на собственик на ЕООД

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Осигуряване на съдружник в ООД

Осигуряване на съдружник в ООД

Осигуряване на съдружник, работещ по ДУК

Осигуряване на съдружници в търговски дружества

Осигуряване на управител на ЕООД

Осигуряване на управител на сдружение с нестопанска цел

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...