Показване на 1 до 13 от общо 13 документа

Всяко неизпълнение на трудовите задължения може да е дисциплинарно нарушение

Дисциплинарно уволнение на служител в “предпенсионна” възраст

Използване на платения годишен отпуск

Командироване на служители в чужбина

Обезщетение при пенсиониране съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ

Обезщетения се изплащат не по-късно от края на месеца, следващ уволнението

Отчет на извънредния труд

Попълване на трудова книжка

Право на учебен отпуск

Работа по два трудови договора

Размери на обезщетението, изплащано в два последователни месеца

Режим на командироването в чужбина

Трудов стаж и осигурителен стаж

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...