Показване на 1 до 17 от общо 17 документа

Годишно счетоводно приключване

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Краткосрочни доходи на персонала

Облагане на регистриран земеделски производител, изкупуващ билки

Определяне на мястото на изпълнение на услуга

Осчетоводяване на стопански инвентар

Отчитане на средства, получени във връзка с COVID-19

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Придобиване на стоково-материални запаси

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г.

Промени в Закона за счетоводството, приложими за 2021 г.

Ремонтни дейности на ползван в чужбина гараж под наем

Счетоводно и данъчно третиране на неизползвани отпуски

Счетоводно и данъчно третиране от наемателя и наемодателя при различни варианти на отстъпки от дължими наеми

Счетоводно отчитане и годишно счетоводно приключване на лечебните заведения - публични предприятия

Същност, предназначение и отчитане на инвентаризацията

Формиране на резерви от ЕООД

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...