Показване на 1 до 40 от общо 76 документа

Възстановяване на здравноосигурителни права при пребиваване извън страната

Данъчно облагане и осигуряване на български гражданин, работещ в Малта

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Здравни вноски по време на майчинство

Здравно осигуряване на работник в неплатен отпуск

Изменения в инструкции на Националния осигурителен институт

Корекция на Декларация образец № 1

Коригиране на здравен статус

Коригиращи декларации към НОИ

Наборната служба се признава за действителен осигурителен стаж

Обезщетение за безработица по договор за управление

Обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването

Обезщетение за майчинство за второ дете

Определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2020 г.

Определяне на осигурителната вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест”

Определяне на осигурителния доход при самоосигуряващо се лице – свободна професия

Определяне на основна икономическа дейност за ДОО И ЗО

Определяне на основна икономическа дейност, когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности

Определяне на приложимото законодателство спрямо лица, осъществяващи дейност в две или повече държави членки

Осигурителен стаж на самоосигуряващо се лице

Осигурителни аспекти при дистанционна работа от България по договор в САЩ

Осигурителни права през 2021 г. по време на получаване на компенсации по ПМС № 418 от 30.12.2020 г.

Осигуровки на лице, извършващо счетоводни услуги

Осигуровки на самоосигуряващо се лице – пенсионер

Осигуряване на български гражданин, живеещ в Англия

Осигуряване на български гражданин, живеещ в Испания

Осигуряване на български гражданин, извършващ IT услуги на холандско дружество

Осигуряване на гръцки гражданин за дейността си като самоосигуряващо се лице в България, който има отпусната пенсия по гръцкото законодателство

Осигуряване на едноличен собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Осигуряване на ЕТ

Осигуряване на земеделски производител

Осигуряване на земеделски производител, работещ и по трудов договор

Осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол

Осигуряване на лице, работещо по граждански договор

Осигуряване на лице, собственик и управител на няколко фирми

Осигуряване на лице, упражняващо свободна професия

Осигуряване на нает по трудов договор турски гражданин

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...