Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Показване на 1 до 40 от общо 86 документа

Болничен лист на самоосигуряващо се лице

Възстановяване на здравноосигурителни права при пребиваване извън страната

Данъчно облагане и осигуряване на български гражданин, работещ в Малта

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Здравни вноски по време на майчинство

Здравно осигуряване на работник в неплатен отпуск

Здравно осигуряване на турска гражданка и съпруга й - холандец

Изменения в инструкции на Националния осигурителен институт

Корекция на Декларация образец № 1

Коригиране на здравен статус

Коригиращи декларации към НОИ

Месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица

Наборната служба се признава за действителен осигурителен стаж

Обезщетение за безработица по договор за управление

Обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването

Обезщетение за майчинство за второ дете

Определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2020 г.

Определяне на осигурителната вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест”

Определяне на осигурителния доход при самоосигуряващо се лице – свободна професия

Определяне на основна икономическа дейност за ДОО И ЗО

Определяне на основна икономическа дейност, когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности

Определяне на приложимото законодателство спрямо лица, осъществяващи дейност в две или повече държави членки

Осигурителен стаж на самоосигуряващо се лице

Осигурителни аспекти при дистанционна работа от България по договор в САЩ

Осигурителни вноски и подаване на данни при работа по два трудови договора

Осигурителни права през 2021 г. по време на получаване на компенсации по ПМС № 418 от 30.12.2020 г.

Осигуровки на лице, извършващо счетоводни услуги

Осигуровки на самоосигуряващо се лице – пенсионер

Осигуряване на български гражданин, живеещ в Англия

Осигуряване на български гражданин, живеещ в Испания

Осигуряване на български гражданин, извършващ IT услуги на холандско дружество

Осигуряване на гръцки гражданин за дейността си като самоосигуряващо се лице в България, който има отпусната пенсия по гръцкото законодателство

Осигуряване на едноличен собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Осигуряване на ЕТ

Осигуряване на земеделски производител

Осигуряване на земеделски производител, работещ и по трудов договор

Осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол

Осигуряване на лице, работещо по граждански договор

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...