Показване на 1 до 40 от общо 188 документа

Ваучери за храна на работници в отпуск

Вписвания в трудовата книжка

Втори трудов договор през време на отпуск по майчинство

Втори трудов договор при същия работодател

Втори трудов договор с друг работодател

Възнаграждение за времето, през което работникът/служителят ползва платения си годишен отпуск

Възнаграждение на новоизбран член на съвета на директорите в дружество с държавно участие

Възнаграждение при заместване на колега

Възнаграждения на лекарите и сестрите на първа линия

Граждански договор, съпътстващ трудовото правоотношение

Дистанционна работа

Дневни пари за храна

Договор за предоставяне на услуга

Допълнителен платен годишен отпуск за майка на деца до 18 години

Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето

Допълнителен трудов договор

Допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ

Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в общинската администрация

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работещ пенсионер

Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при втори трудов договор

Доработване на недостигащо работно време при сумираното му изчисляване

Едновременното предоставяне на работниците и служителите на ваучери за храна и „безплатен обяд“

За времето на ползвания отпуск по майчинство, през което не се полага труд, няма основание да се предоставя отпуск за работа при ненормиран работен ден по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ

За положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от КТ

За последните промени в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Завръщане на работа поради изтичане на отпуск по майчинство

Задължение за работодателя да разреши платен/неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Закрилата на бременна работничка или служителка се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение

Заплащане за нощен труд

Заплащане на възнаграждение по ДУК

Застраховка на новопостъпил работник

Зачитане на надомната и дистанционната работа за трудов стаж

Защита от дискриминация при упражняване на правото на труд и предотвратяване на тормоза на работното място

Здравословни и безопасни условия за труд

Издаване на нова трудова книжка

Изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните

Изплащане на командировъчни

Използване на лични предпазни средства

Изтекъл срок на ТЕЛК

Изчисляване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...