Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Показване на 1 до 40 от общо 46 документа

Амортизационна норма за фотоволтаични системи

Апорт на ДМА и намаляване на капитала

Апорт на сгради

Бракуване на сгради

Задължения за изпълнение на строителни дейности, които се удовлетворяват с течение на времето

Заприходяване на ДМА

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Изплащане на допълнителни суми на член-кооператори, които са арендатори

Корекция на счетоводна грешка

Обезценка на вземания от клиенти

Особености на годишното счетоводно приключване за 2021 г. в земеделските кооперации

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Осчетоводяване на данъчно-осигурителни задължения

Осчетоводяване на договор за лизинг на автомобил при приложима база МСС/МСФО

Откриване и коригиране на фундаментални грешки

Отчитане вземанията от доставчиците за авансово преведените суми срещу бъдещи покупки

Отчитане на временни разлики

Отчитане на земеделската дейност на дружество

Отчитане на компенсации

Отчитане на компенсация за електроенергия

Отчитане на компенсация по Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия

Отчитане на компенсация по РМС № 739 и РМС № 771

Отчитане на направени от съдружниците парични вноски в гражданското дружество

Отчитане на получена финансова помощ

Отчитане на разходи за строеж на сграда

Отчитане на сграда като инвестиционен имот

Отчитане на строителство при отстъпено право на строеж

Отчитане покупко-продажба на животни

Отчитане строителство на сграда

Последваща оценка на финансовите инструменти в края на годината

Последваща оценка на финансовите инструменти в края на годината

Право на данъчен кредит при компенсация по РМС № 739/21 г.

Предоставена от страна на съдружник финансова помощ в предприятие

Префактуриране на разходи

Признаване на нематериални активи

Признаване на приходи

Признаване на приходи от продажба на продукция и стоки - счетоводни аспекти

Признаване на разходите за неустойки

Продажба на услуги по обучение

Първоначално оценяване на закупена земя

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...