Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024

Показване на 1 до 40 от общо 110 документа

Вливане на чуждестранно юридическо лице

Внос на стока в държава членка от трета страна

Внос на стока от трета страна

Възмездна рекламна услуга от данъчно задължено лице, установено извън България

Данъчен кредит за гориво

Данъчен кредит за концесия на язовир

Данъчна ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения

Данъчни аспекти при дарение на недвижим имот между юридически лица

Данъчни аспекти при лизингов договор

Данъчни аспекти при отдаване под наем на апартаменти от юридическо лице

Данъчни аспекти при платена лихва за забава

Данъчни задължения по ЗДДС на българско дружество при изпълнението на договори за строително-монтажни дейности

Данъчно събитие по ЗДДС при сделки по условията на EXW и CPT

Данъчно събитие при продажби на стоки чрез поръчки по пощата и електронен път

Данъчно третиране на доставките в сферата на туризма

Данъчно третиране по ДДС при продажба на автомобил на стойност под балансовата стойност

Данъчно третиране по ЗДДС и ЗДДФЛ на покупко-продажбата на криптовалути и акции, извършвани от физическо лице

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на консултантски услуги от българско дружество с получател - лице, установено извън територията на ЕС

Данъчно третиране по ЗДДС на организиране на спортно събитие с платено участие

Данъчно третиране по ЗДДС на разваляне на договор при заплатен аванс

Данъчното третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия

ДДС за възнагражденията за водене на лекции

ДДС при внос на стоки

ДДС при продажби на стоки по електронен път чрез чуждестранна платформа Етци (Еtsy)

ДДС ставка за обект, в който се произвеждат готвени храни за вкъщи

Дерегистрация по ЗДДС

Документиране изнасянето на стоки от територията на ЕС

Документиране на транзитни операции

Доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика

Доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до място извън нея

Доставка на употребяван ехограф от страна - членка на ЕС

Доставка на услуга за поддръжка на сайт от лице, установено в трета страна

Доставка на услуга за участие във форум срещу заплащане

Доставка с предмет отстъпено право на строеж, свързано със сграда

Доставки на една и съща стока във верига, включваща междинен доставчик

Доставки на услуги за профилактични прегледи на персонала на други дружества

Доставки на услуги, възникващи във връзка с предоставяне на кредити от регистрирано по ЗКИ дружество

Доставки, които възникват при оформянето на документи за сделки в условията на чл. 28 от ЗДДС

Доставки, които възникват при покупко-продажба на употребявани автомобили

За новата ал. 10 в чл. 123 от ЗДДС и задължението за деклариране на касови наличности и вземания

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...