Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023

Показване на 1 до 17 от общо 17 документа

Данъчни аспекти при ликвидация на търговско дружество

Данъчни аспекти при платена лихва за забава

Данъчно третиране на карти, даващи право на работниците и служителите да ползват определени спортни услуги

Изменения на ЗКПО, влизащи в сила от 2023 година

Липси на стоки и отписване на активи при брак

Непризнати разходи за брак

Облагане по ЗКПО на ЮЛНЦ

Последици при ограничаване на достъпа до ваучери за храна на някои служители

Предоставяне на предметни награди и ваучери за пътуване от туристическа агенция на служители от работодателя

Предоставяне на социалната придобивка „ваучери за храна“

Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане по реда на ЗКПО

Пренасяне на данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2022 г.

Признаване на приходи в резултат на отписани от предприятието задължения

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2023 г.

Разпределяне на непарични дивиденти

Скрито разпределение на печалбата

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...