Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Показване на 1 до 40 от общо 4884 документа

Определение 2968 от 9.05.2000 г. на ВАС по адм. д. № 1911/2000 г., II о., докладчик съдията Славка Найденова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 11 НОЕМВРИ 2015 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 11860 ОТ 2015 Г. (ОБН., ДВ, БР. 35 ОТ 2016 Г.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 11 ЯНУАРИ 2013 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 49 ОТ 2013 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 979 ОТ 2017 Г. (ОБН., ДВ, БР. 42 ОТ 2017 Г.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 10340 ОТ 2014 Г. (ОБН., ДВ, БР. 97 ОТ 2014 Г.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 29 ЯНУАРИ 2020 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 118 ОТ 2020 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 5 АВГУСТ 2005 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 7172 ОТ 2005 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 7 АПРИЛ 2014 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 3754 ОТ 2014 Г. (ОБН., ДВ, БР. 53 ОТ 2014 Г.)

Определение от № 9999 от 11.X.2000 г. по адм. д. № 1665/99 г. на ВАС, III отд., докладчик Б. Магдалинчев

Определение от № 9999* от 19.12.2001 г. по адм. д. № 9367/01 г. на ВАС, IV отд., докладчик Н. Докторова

Определение № 10060 от 12.11.2002 г. по адм. д. № 9616/02 г. на ВАС, 5-чл. с-в, докладчик и.д. председател на V отд. Андрей Икономов

Определение № 1012 от 22.II.2000 г. по адм. д. № 5879/99 г. на ВАС, IV отд., докладчик В. Кълова

Определение № 1017 от 22.II.2000 г. по адм. д. № 7265/99 г. на ВАС, 5-чл. с-в, докладчик Марина Михайлова

Определение № 10174 от 14.11.2002 г. по адм. д. № 8443/02 г. на ВАС, III отд., докладчик Г. Христова

Определение № 102 от 12.01.2000 г. на ВАС по адм. д. № 8119/1999 г., 5-чл. с-в, докладчик съдията Андрей Икономов

Определение № 1020 от 20.02.2001 г. по адм. д. № 522/2001 г. на ВАС, III отд., докладчик Й. Костова

Определение № 10256 от 18.11.2002 г. по адм. д. № 7709/02 г. на ВАС, III отд., докладчик П. Генков

Определение № 103 от 12.01.2000 г. на ВАС по адм. д. № 4193/1999 г., IV о., докладчик съдията Тотка Янева

Определение № 10356 от 28.12.2001 г. по адм. д. № 10534/01 г. на ВАС, 5-чл. с-в, докладчик Марина Михайлова

Определение № 10513 от 29.12.2001 г. по адм. д. № 10671/01 г. на ВАС, IV отд., докладчик A. Ковачева

Определение № 10612 от 26.11.2002 г. по адм. д. № 8490/02 г. на ВАС, III отд., докладчик С. Христова

Определение № 107 от 12.01.2000 г. на ВАС по адм. д. № 4525/1999 г., IV о., докладчик председател Мария Костова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10729 ОТ 29 АВГУСТ 2014 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 10545 ОТ 2014 Г. (ОБН., ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10782 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 10561 ОТ 2018 Г. (ОБН., ДВ, БР. 95 ОТ 2018 Г.)

Определение № 10958 от 4.12.2002 г. по адм. д. № 10159/02 г. на ВАС, I отд., докладчик председателят на отделението Цветанка Табанджова

Определение № 112 от 13.01.2000 г. на ВАС по адм. д. № 5457/99 г., IV о., докладчик съдията Аделина Ковачева

Определение № 113 от 13.01.2000 г. на ВАС по адм. д. № 5456/99 г., IV о., докладчик съдията Тотка Янева

Определение № 115 от 13.01.2000 г. на ВАС по адм. д. № 8185/99 г., III о., докладчик председател на отделение Сребрина Христова

Определение № 115 от 30.06.1997 г. на ВАС по адм. д. № 4737/1996 г.

Определение № 11674 от 17.12.2002 г. по адм. д. № 9869/02 г. на ВАС, 5-чл. с-в, докладчик Аделина Ковачева

Определение № 1169 от 11.02.2002 г. по адм. д. № 10791/01 г. на ВАС, 5-чл. с-в, докладчик Захаринка Тодорова

Определение № 1183 от 23.02.2001 г. по адм. д. № 9708/2000 г. на ВАС, 5-чл. с-в, докладчик Панайот Генков

Определение № 12 от 10.01.2000 г. на ВАС по адм. д. № 4808/99 г., I о., докладчик председател на отделение Цветанка Табанджова

Определение № 12 от 24.10.2001 г., ВАС

Определение № 120 от 13.01.2000 г. на ВАС по адм. д. № 7699/99 г., II о., докладчик съдията Милка Панчева

Определение № 1205 от 29.II.2000 г. по адм. д. № 8174/99 г. на ВАС, II отд., докладчик 3. Тодорова оставено в сила с опр. № 2655/26.IV.00 по адм. д. № 2334/2000 г. на ВАС, 5чл. с-в

Определение № 121 от 13.01.2000 г. на ВАС по адм. д. № 7913/99 г., II о., докладчик съдията Галя Костова

Определение № 122 от 13.01.2000 г. на ВАС по адм. д. № 7916/99 г., II о., докладчик съдията Милка Панчева

Определение № 123 от 18.VIII.1997 г. по адм. д. № 4576/96 г. на ВАС

Определение № 1259 от 1.03.2000 г. по адм. д. № 8047/99 г. на ВАС, III отд., докладчик A. Еленков оставено в сила с определение на 5-чл. с-в на ВАС по адм. д. № 3236/2000 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...