Показване на 1 до 40 от общо 294 документа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 12 НОЕМВРИ 2018 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 14 НОЕМВРИ 2018 Г.

Определение № 1 от 1.VII.1997 г. по конст. д. № 5/97 г. на КС на РБ

Определение № 1 от 13.XI.1991 г. по к.д. № 2/91 г., КС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 ОТ 17 МАРТ 2015 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 1 ОТ 2015 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 ОТ 19 АПРИЛ 2012 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 ОТ 19 ЯНУАРИ 2016 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 5 ОТ 2015 Г.

Определение № 1 от 19.01.1999 г. по конст. дело № 37/98 г. на КС на РБ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 ОТ 31 ЯНУАРИ 2017 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 14 ОТ 2016 Г.

Определение № 11 от 13.X.1992 г. по к. д. № 27/92 г., КС

Определение № 12 от 27.X.1992 г. по к. д. № 22/92 г., КС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 ОТ 12 АПРИЛ 2016 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 12 ОТ 2015 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 ОТ 15 НОЕМВРИ 2012 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 ОТ 17 ЮНИ 2014 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 6 ОТ 2014 Г.

Определение № 2 от 27.VII.1992 г. по к.д. № 19/92 г., КС

Определение № 2 от 5.XII.1991 г. по к. д. № 17/91 г., КС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 5 ОТ 2018 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 11 ОТ 2018 Г.

Определение № 2 от 9.II.1993 г. по к. д. № 34/92 г., КС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 7 ОТ 2015 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 ОТ 17 ЮЛИ 2014 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 11 ОТ 2014 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 ОТ 2 ЮНИ 2016 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 5 ОТ 2016 Г.

Определение № 3 от 21.IV.1992 г. по к. д. № 4/92 г., КС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 ОТ 28 МАРТ 2013 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 7 ОТ 2012 Г.

Определение № 3 от 29.XII.1991 г. по к. д. № 1/91 г., КС

Определение № 3 от 4.II.1992 г. по к. д. № 1/91 г., КС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4 ОТ 10 ЮЛИ 2013 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 4 ОТ 2013 Г.

Определение № 4 от 12.V.1992 г. по к. д. № 6/92 г., КС

Определение № 4 от 18.II.1993 г. по к. д. № 26/92 г., КС

Определение № 4 от 18.IV.1996 г. по конст. д. № 6/96 г. на КС на РБ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4 ОТ 29 ЮЛИ 2016 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 10 ОТ 2016 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4 ОТ 4 НОЕМВРИ 2014 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 9 ОТ 2014 Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4 ОТ 9 НОЕМВРИ 2015 Г. НА КС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2016 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 4 ОТ 2016 Г.

Определение № 5 от 23.II.1993 г. по к. д. № 35/92 г., КС

Определение № 5 от 4.VI.1992 г. по к. д. № 11/92 г., КС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 ОТ 16 НОЕМВРИ 2015 Г. НА КС

Определение № 6 от 2.III.1993 г. по к. д. № 7/93 г., КС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2016 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 11 ОТ 2015 Г.

Определение № 6 от 30.VI.1992 г. по к. д. № 12/92 г., КС

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...