Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Показване на 1 до 40 от общо 44 документа

ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ВЛОГ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПОСЛУЖВАНЕ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ЗАМЕСТВАНЕ В ДЪЛГ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА Свали файла...

ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАЦИЯ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА НАЕМ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ В ООД Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧИТЕЛСТВО Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ПРEДОСТАВЯНE НА ПРАВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОНСИГНАЦИЯ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА СПОНСОРСТВО Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ТЕКУЩА СМЕТКА Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ Свали файла...

ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЯ Свали файла...

ДОГОВОР С ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК Свали файла...

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ Свали файла...

КОМИСИОНЕН ДОГОВОР Свали файла...

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Свали файла...

ПРИМЕРЕН ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО УПРАВЛЕНИЕ Свали файла...

ПРИМЕРЕН ПРОТОКОЛ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО Свали файла...

ПРИМЕРНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО Свали файла...

ПРИМЕРНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 160, ал. 2 от ТЗ Свали файла...

ПРИМЕРНА ПОКАНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО Свали файла...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...