Показване на 1 до 40 от общо 290 документа

Базова заплата за изчисляване възнаграждението през време на платен годишен отпуск

Безсрочен трудов договор със срок на изпитване

Благодарственото обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение

Болничен лист не се издава за медицински изследвания

Болничният лист създава задължения и за двете страни по трудовия договор

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

Време на разположение при ненормиран работен ден

Временно спиране на работата

Времето на работа по договор за работа за определени дни от месеца, се зачита за трудов стаж

Въвеждане на намалено работно време

Възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер пожизнено

Възможност за прекратяване на трудовия договор на работник, отговарящ на условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст

Възнаграждение за отпуск при кръводаряване

Възнаграждение за платения отпуск след увеличение на заплатата

Възстановяване и преместване на друга работа

Възстановяване на средствата за първите три дни болнични на лице, което има само 2 месеца осигурителен стаж?

График за работа при сумирано работно време

Данни в уведомлението за сключен трудов договор

Данъчно и осигурително третиране на обезщетението при пенсиониране

Дата на прекратяване на трудовия договор на служител

Дежурство и разположение на работодателя

Договаряне на вътрешно съвместителство

Договор за работа като личен асистент

Доказателствена сила на трудовата книжка

Документ за медицински преглед се представя само при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца

Документи, които се изготвят при масово уволнение

Документиране на разхода за командировки

Допълнителен платен годишен отпуск

Допълнителен платен годишен отпуск при ненормирано работно време

Допълнителен трудов договор

Допълнително възнаграждение за пенсионер

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в общинска администрация

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на служител, упражнявал дейност като самоосигуряващо се лице

Едностранна промяна на трудовото правоотношение от работодателя при производствена необходимост

Едностранно отнемане правото на допълнителен платен годишен отпуск от работодателя

Елементи на възнаграждението за времето на платения годишен отпуск

Елементи на трудовия договор и видове трудови договори

За времето на неплатен отпуск, което се признава за трудов стаж, възниква и право на платен годишен отпуск

За някои проблемни въпроси, свързани с възстановяването на работа след обявяване на уволнението за незаконно

За някои специфики в уредбата на „допълнителните условия“ за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...