Показване на 1 до 18 от общо 18 документа

Внос на стоки от Китай

Данъчен режим на доставките, свързани със сгради

Данъчен режим по реда на ЗДДС

Данъчно третиране на покупка на автомобил

Допусната грешка след срока за подаване на справката-декларация

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

Доставка на услуга по транспорт на стоки

Задължение за издаване на фактура

Законосъобразно документиране на доставките по реда на ЗДДС

Издаване на Протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Облагане на придобиванията и доставките на стоки

Облагане с ДДС на преводачески услуги

Облагане с ДДС покупка на яхта

Облагане с ДДС при продажби на собствена продукция

Облагане с ДДС продажбата на лек автомобил

Отпадане на задължението за регистрация по ЗДДС

Третиране по ЗДДС на дарение на стоки

Услуга за оценка на движима вещ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...