Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Показване на 1 до 40 от общо 206 документа

Актуалните промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

Бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер два месеца

Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение

Болнични по време на предизвестие

Важни промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

Ваучери за работно облекло

Ваучери за храна, осигурени от работодателя

Влизане в сила на заповед за уволнение

Временна закрила и трудова заетост за украински граждани

Времето, през което едно лице е зачислено на редовна докторантура, когато не съществува трудово правоотношение, се признава за стаж по силата на нормативен акт

Времето, през което служителят ползва неплатен отпуск се признава за трудов стаж

Връчване на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие

Втори трудов договор през време на отпуск за обучение

Въвеждане на сумирано работно време

Въвеждащо обучение на новоназначени служители

Възможност за назначаване по трудов договор чрез конкурсна процедура

Вътрешни правила за работната заплата

Вътрешното съвместителство по чл. 110 КТ

Два трудови договора по 8 часа в едно и също време

Декларация към НОИ за промяна на обстоятелства

Дистанционна работа за швейцарска компания

Дисциплинарно наказание “забележка”

Договор за заместване

Договор със срок за изпитване

Документи за започване на работа

Документи при повторно постъпване на работа

Допълнителен отпуск за обучение на студент

Допълнителен платен годишен отпуск при ненормиран работен ден

Допълнителен трудов договор за работа в почивни дни

Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит след отпуск по майчинство

Допълнително споразумение със срок за изпитване

Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при непълно работно време

Доход, върху който се дължат здравни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест

ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит

Едностранно въвеждане на намалено работно време от работодателя

Едностранно увеличение на заплатата, което е в сила с по-ранна дата

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...