Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Показване на 1 до 40 от общо 76 документа

Болнични по време на предизвестие

Временна закрила и трудова заетост за украински граждани

Времето, през което едно лице е зачислено на редовна докторантура, когато не съществува трудово правоотношение, се признава за стаж по силата на нормативен акт

Времето, през което служителят ползва неплатен отпуск се признава за трудов стаж

Връчване на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие

Втори трудов договор през време на отпуск за обучение

Въвеждащо обучение на новоназначени служители

Допълнителен отпуск за обучение на студент

Допълнителен платен годишен отпуск при ненормиран работен ден

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит след отпуск по майчинство

Допълнително споразумение със срок за изпитване

Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при непълно работно време

ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит

Едностранно въвеждане на намалено работно време от работодателя

Задължение на работодателя да представи справка в ЛКК при трудоустрояване на негов работник или служител

Закрила на майка при ликвидация на предприятието

Заплатите в администрацията

Зачитане на времето за пътуване до обекта за работно време

И „най-безконфликтните“ механизми за прекратяване на трудовия договор крият редица практически проблеми

Издаване на болничен лист

Изменение на условията по трудовия договор с допълнително споразумение

Изплащане на договореното трудово възнаграждение

Изплащане на ДТВ

Изплащане на обезщетение при ранно пенсиониране

Назначаване на стаж без заплащане на чуждестранен гражданин

Неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

Няма изрично изискване трудовия договор да бъде на български език

Няма ограничения за сключване на граждански договори от лица, които работят по трудово правоотношение

Обезщетение за оставане без работа

Определяне на датата, на която изтича неплатен отпуск

Осигурителен стаж за първа категория труд

Основание за назначаване на заместник при отсъстващ титуляр

Отпуск за отглеждане на дете до две годишна възраст

Отпуск на работник при кръводаряване

Отработено време при командировка

Отчитане на работното време на транспортни работници

Ползване на отложен от 2020 г. платен годишен отпуск

Ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст от баба или дядо

Ползване на платения годишен отпуск до края на календарната година

Ползване на полагаем платен годишен отпуск от служители в детска градина

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...